Werknemers binnen het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) in België moesten vroeger wachten tot ze 65 jaar werden om hun wettelijk en aanvullend pensioen uitgekeerd te krijgen. Vanaf 1 januari 2019 mogen zij zelf kiezen om het SWT stop te zetten en met vervroegd pensioen te gaan. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. In dit artikel gaan in op de veranderingen rond het SWT.

Het SWT is een stelsel waarbij oudere werknemers die worden ontslagen bovenop hun vaste werkloosheidsuitkering, die 60% van hun laatstverdiende bruto maandloon is, een extra toeslag ontvangen van hun laatste werkgever. Er moet voor hen wel een cao van toepassing zijn die deze aanvullende vergoeding kent.  Ook moeten zij voldoen aan bepaalde leeftijds- en loopbaanvoorwaarden. Informatie daarover staat op www.rva.be, de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

SWT heeft invloed op pensioenopbouw
Indien iemand instapt in het SWT moet hij of zij zich realiseren dat dit gevolgen heeft voor de opbouw van het wettelijk en het aanvullend pensioen. Periodes onder het SWT tellen mee voor de berekening van het wettelijk pensioen. Maar waar vroeger daarvoor het werkelijk verdiende salaris telde, wordt sinds 2017 gerekend met een fictief loon dat lager is.
Voor het aanvullend pensioen geldt normaal gesproken dat de opbouw stopt omdat de werknemer immers wordt ontslagen. Bij sommige werkgevers, waaronder DuPont België, worden er tijdens de SWT-periode wel pensioenaanspraken toegekend. Dat mag wettelijk alleen voor SWT-ers die in 2016 55 jaar of ouder waren.

Voorwaarden voor vervroegd pensioen
Vanaf 1 januari 2019 heeft een SWT-er dus de keus: wachten tot het wettelijk en het aanvullend pensioen ingaan op 65-jarige leeftijd of uit het SWT stappen en met vervroegd pensioen gaan.
De Belgische overheid wil langer doorwerken stimuleren. Daarom zijn de voorwaarden voor vervroegd pensioen verzwaard. Vanaf 2019 is vervroegd pensioen mogelijk vanaf de leeftijd van 63 jaar op voorwaarde dat iemand 42 jaar heeft gewerkt. De SWT-jaren tellen daarvoor mee. Er is een bijzondere regeling voor zeer lange loopbanen. Vanaf 2019 is vervroegd pensioen mogelijk op 60 jaar bij een loopbaan van 44 jaar en op 61 jaar bij een loopbaan van 43 jaar.

Voor- en nadelen
SWT-ers moeten ingeschreven blijven als werkzoekende en moeten in principe elk passend werk aanvaarden of een aangeboden opleiding volgen. Wie kiest voor vervroegd pensioen hoeft hier niet meer aan te voldoen.
Wel zal een SWT-er er rekening mee dienen te houden dat bij een keuze voor vervroegd pensioen het levenslang wettelijk pensioen lager wordt dan vanaf de wettelijke pensioenleeftijd. Het pensioen wordt immers over een langere periode uitgekeerd.  Ook heeft vervroegd pensioen invloed op het nettobedrag dat de SWT-er ontvangt uit het aanvullend pensioenplan. Als een SWT-er kiest voor vervroegd pensioen moet het aanvullend pensioenkapitaal van de ex-werkgever(s) meteen worden uitgekeerd. Daar wordt dan 16,5% belasting over geheven. Wie als SWT-er wacht tot 65-jarige leeftijd, betaalt slechts 10% belasting op dat kapitaal op voorwaarde dat hij of zij aangepast beschikbaar is gebleken voor de arbeidsmarkt.

Zorgvuldig overwegen
Als u SWT-er bent en aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen voldoet, heeft u dus vanaf 1 januari 2019 de keus: werkloos blijven tot uw 65-ste en bovenop uw werkloosheidsuitkering een toeslag van uw ex-werkgever ontvangen of met vervroegd pensioen gaan en van een maandelijks pensioen gaan genieten. Het is aan te raden zorgvuldig te overwegen wat het best past bij uw persoonlijke situatie en wensen en daarbij de financiële effecten goed in kaart te brengen. Bij de Federale Pensioendienst kunt u een individuele raming van uw wettelijk pensioen aanvragen waarbij rekening kan worden gehouden met een vervroegde pensioendatum.

print