Deelnemers van de sectie Dupont België van het DEPF die door de coronacrisis tijdelijk werkloos worden, hoeven zich geen zorgen te maken over de pensioenopbouw in hun aanvullend pensioenplan. De werkgever heeft besloten dat de pensioenopbouw tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid gewoon doorgaat.

Veel bedrijven zien zich door de coronacrisis genoodzaakt hun personeel of een deel van hun medewerkers bij de overheid aan te melden als tijdelijk werkloos. Redenen daarvoor kunnen zijn dat de productie stagneert omdat er geen grondstoffen meer worden aangevoerd of dat een bedrijf vanwege de regels om afstand te houden niet met de volle bezetting kan draaien.

Tijdelijke werkloosheidsuitkering
Björn Bylle, senior consultant Health & Retirement Solutions van onze administrateur Aon, legt uit dat de Belgische overheid een regeling heeft getroffen voor bedrijven die als gevolg van corona medewerkers tijdelijk niet tewerk kunnen stellen. “Medewerkers die voor deze regeling worden aangemeld, krijgen van de overheid een tijdelijke werkloosheidsuitkering die 70% is van hun salaris tot een maximum van bijna € 2.755 per maand. De werknemer ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De periode van tijdelijke werkloosheid wordt ook in aanmerking genomen voor de berekening van het wettelijk pensioen.

DuPont geeft gehoor aan oproep regering
Naast het wettelijk pensioen bouwen de werknemers van DuPont België ook nog pensioenrechten op via het aanvullend pensioenplan van DuPont België. Normaal gesproken zou er tijdens zo’n periode van (gedeeltelijke) tijdelijke werkloosheid geen of slechts een gedeeltelijke pensioenopbouw in het aanvullend pensioenplan van de werkgever plaatsvinden, net als bijvoorbeeld bij een periode van tijdskrediet. De federale regering heeft zich gerealiseerd dat dit niet wenselijk is. Daarom heeft de regering de werkgevers de mogelijkheid geboden om ervoor te zorgen dat de pensioenopbouw tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid automatisch wordt verdergezet. DuPont heeft hier gehoor aan gegeven.”

Geen zorgen over aanvullend pensioenplan
Björn vertelt dat de overheidsregeling voor een tijdelijke werkloosheidsuitkering als gevolg van corona eerst gold tot 1 oktober 2020, maar nu wordt verlengd tot 31 maart 2021.
De verlenging is nog niet goedgekeurd voor de aanvullende pensioenplannen. Maar geen zorg voor de medewerkers van DuPont België “DuPont België heeft al te kennen gegeven dat zij voortzetting van de pensioenopbouw zal regelen zolang er sprake is van tijdelijke werkloosheid door corona, ongeacht een verder wettelijk kader of niet.”
Bij DuPont België waren er inderdaad medewerkers die werden aangemeld voor de regeling voor tijdelijke werkloosheid als gevolg van corona. Zij hoeven zich dus geen zorgen te maken over hun pensioenplan. De werkgever heeft ervoor gezorgd dat de pensioenopbouw gewoon doorging. En dat zal ook zo zijn voor eventuele nieuwe gevallen van tijdelijke werkloosheid.

DuPont neemt haar verantwoordelijkheid
“Deze verandering in de voortzetting van de pensioenopbouw zullen we nog doorvoeren in het pensioenreglement’, zegt Björn. “DuPont heeft ervoor gekozen om als werkgever meteen haar verantwoordelijkheid te nemen en de voortzetting van de pensioenopbouw in de praktijk te regelen. Aanpassing van het reglement volgt daarna.”

print