Op dit moment is de wettelijke pensioenleeftijd onder het werknemersstelsel in België nog 65 jaar, zowel voor mannen als vrouwen. Dit gaat de komende jaren verschuiven tot een leeftijd van 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030. In andere, bijzondere stelsels kan een andere leeftijd zijn afgesproken voor bepaalde categorieën werknemers, zoals mijnwerkers, zeevarenden en vliegend personeel van de burgerluchtvaart.

In 2030 kan het rustpensioen ingaan op de eerste van de maand die volgt op de 67e verjaardag. Het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd betekent niet dat het pensioen verplicht is: als de werkgever akkoord gaat, is blijven werken mogelijk. Ook is een vervroegde pensioendatum mogelijk. In dat geval moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van de Pensioendienst vindt u hier.

print