Online inzage in uw pensioendossier via mypension.be

Mypension.be bestaat sinds 2010. De afgelopen jaren is echter hard gewerkt om alle dossiers te ontsluiten. Dat is gelukt. Vanaf nu hebben alle Belgische werknemers, zelfstandigen en ambtenaren – actief én gepensioneerd – inzage in hun pensioendossier.

Dit vindt u bij mypension.be

Via mypension.be vindt u informatie over het pensioen dat u opbouwt via de eerste pijler (uw wettelijk pensioen) en de twee pijler (uw aanvullende pensioen).

Via mypension.be kunt u onder meer:

  • Uw elektronische post lezen
  • Uw pensioenloopbaan volgen en eventuele onvolledigheden tijdig signaleren
  • Zien hoeveel pensioenreserves u heeft opgebouwd
  • Uw pensioen aanvragen
  • Uw uitbetaalde pensioenbedragen raadplegen
  • Uw contactgegevens beheren

Bij mypension.be vindt u geen informatie over het pensioen uit de derde pijler – het pensioensparen dat u eventueel op eigen initiatief doet.

Beveiligde toegang

Mypension.be is een beveiligde omgeving. U krijgt toegang tot uw pensioendossier met uw elektrische identiteitskaart of uw burgertoken.

Klik hier voor meer informatie en om toegang te krijgen tot uw pensioendossier.

print