Home/Nieuws/

Lage rente werpt schaduw over mooie beleggingsrendementen

Na het moeilijke beleggingsjaar 2018, zijn de beleggingsrendementen in 2019 tot nu toe zeer goed. Dat heeft een positief effect op de dekkingsgraden van de secties van het DEPF. Voor de Nederlandse secties wordt dat positieve effect echter tenietgedaan door de zeer lage rente. Hoe dat zit, lees je in dit artikel. De belangrijkste graadmeter [...]

2019-12-13T09:02:16+01:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Werken aan invoering van Europese richtlijn

Bij het DEPF wordt achter de schermen hard gewerkt om te voldoen aan de nieuwe Europese richtlijn, IORP II. In dit artikel gaan we in op wat de richtlijn inhoudt en wat je er als deelnemer in één van de secties van het DEPF in de praktijk van merkt. Wat dat laatste betreft: niet veel. [...]

2019-12-13T08:59:58+01:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Zorgvuldige zoektocht naar vermogensbeheerder

Het DEPF heeft een belegd vermogen van bijna € 350 miljoen. Dat geld moet voor de deelnemers zodanig worden belegd dat de pensioenen nu in de toekomst kunnen worden uitbetaald en liefst zo veel mogelijk hun koopkracht behouden. Bij de zoektocht naar een nieuwe vermogensbeheerder neemt het bestuur dan ook de tijd om tot een [...]

2019-12-13T09:05:40+01:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Te bereiken pensioen in drie scenario’s

Op je jaarlijkse pensioenoverzicht of pensioenfiche en op de websites mijnpensioenoverzicht.nl (Nederland) en mypension.be (België) kun je zien hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Ook zie je hoeveel je later naar verwachting gaat krijgen als je met pensioen gaat. In Nederland wordt het te bereiken pensioen voortaan in drie scenario’s getoond: een verwacht scenario, een optimistisch [...]

2019-12-18T15:42:05+01:00DuPont NL, Genencor NL|

Pensioen en arbeidsongeschiktheid

De pensioenregelingen van het DEPF voorzien in een ouderdomspensioen, een partnerpensioen en een wezenpensioen. Maar wat gebeurt er met je pensioen als je arbeidsongeschikt wordt? De regels daarvoor zijn behoorlijk verschillend voor de Belgische sectie en de Nederlandse secties van het DEPF. In dit artikel behandelen we het onderwerp pensioen en arbeidsongeschiktheid per land via [...]

2019-12-13T08:50:53+01:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Nieuwe contactgegevens voor administrateur Nederlandse DEPF secties

RiskCo, de administrateur van de Nederlandse secties van het DEPF, is verhuisd van Eindhoven naar Utrecht. Dit betekent dat de deelnemers van DuPont Nederland en Genencor Nederland een nieuw telefoonnummer moeten bellen als zij telefonisch vragen willen stellen over hun pensioen. Dat nummer is: 030 – 205 2006. Het e-mailadres niet is veranderd: pension.depf@riskcoadministrations.com Het [...]

2019-10-23T19:13:32+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Herstel financiële positie in eerste kwartaal 2019

Hoe staat het DEPF er financieel voor? Het is een vraag die bij meerdere deelnemers zal leven. Voor het antwoord moeten we kijken naar de dekkingsgraad. Eenvoudig gezegd is de dekkingsgraad de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van het DEPF, uitgedrukt in een percentage. De bezittingen zijn vooral de belegde premies van de [...]

2019-07-08T13:18:11+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

2018: moeilijk en intensief jaar voor het DEPF

“Als ik denk aan het afgelopen jaar, dan is een van de bepalende ontwikkelingen wel de malaise op de internationale financiële markten, vooral in het vierde kwartaal. In 2017 hadden we goed beleggingsjaar met een hoog rendement van 10%. Het jaar 2018 hebben we afgesloten met een negatief rendement van -6,3%.” Het jaarverslag van het [...]

2019-07-07T14:02:39+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Geen toeslag voor niet-actieve deelnemers in Nederland

Door de lage dekkingsgraden van eind 2018, krijgen de niet-actieve deelnemers van de secties DuPont Nederland en Genencor Nederland geen toeslag op hun pensioen per 1 januari 2019. De toeslagverlening voor de niet-actieve deelnemers is elk jaar afhankelijk van de financiële positie van de Nederlandse secties. Vorig jaar kregen zij vanwege de hoge dekkingsgraden van [...]

2019-06-24T14:40:11+02:00DuPont NL, Genencor NL|