Home/Nieuws/

Nieuwe contactgegevens voor administrateur Nederlandse DEPF secties

RiskCo, de administrateur van de Nederlandse secties van het DEPF, is verhuisd van Eindhoven naar Utrecht. Dit betekent dat de deelnemers van DuPont Nederland en Genencor Nederland een nieuw telefoonnummer moeten bellen als zij telefonisch vragen willen stellen over hun pensioen. Dat nummer is: 030 – 205 2006. Het e-mailadres niet is veranderd: pension.depf@riskcoadministrations.com Het [...]

2019-10-23T19:13:32+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Herstel financiële positie in eerste kwartaal 2019

Hoe staat het DEPF er financieel voor? Het is een vraag die bij meerdere deelnemers zal leven. Voor het antwoord moeten we kijken naar de dekkingsgraad. Eenvoudig gezegd is de dekkingsgraad de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van het DEPF, uitgedrukt in een percentage. De bezittingen zijn vooral de belegde premies van de [...]

2019-07-08T13:18:11+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

2018: moeilijk en intensief jaar voor het DEPF

“Als ik denk aan het afgelopen jaar, dan is een van de bepalende ontwikkelingen wel de malaise op de internationale financiële markten, vooral in het vierde kwartaal. In 2017 hadden we goed beleggingsjaar met een hoog rendement van 10%. Het jaar 2018 hebben we afgesloten met een negatief rendement van -6,3%.” Het jaarverslag van het [...]

2019-07-07T14:02:39+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Geen toeslag voor niet-actieve deelnemers in Nederland

Door de lage dekkingsgraden van eind 2018, krijgen de niet-actieve deelnemers van de secties DuPont Nederland en Genencor Nederland geen toeslag op hun pensioen per 1 januari 2019. De toeslagverlening voor de niet-actieve deelnemers is elk jaar afhankelijk van de financiële positie van de Nederlandse secties. Vorig jaar kregen zij vanwege de hoge dekkingsgraden van [...]

2019-06-24T14:40:11+02:00DuPont NL, Genencor NL|

Uitkomsten deelnemersonderzoek: Voldoende voor communicatie, maar ruimte voor verbetering

Het DEPF krijgt van de deelnemers een voldoende voor de communicatie, maar er is ruimte voor verbetering. Slechts weinig deelnemers weten wanneer ze zelf in actie moeten komen voor hun pensioen en het vertrouwen in het pensioenfonds en het bestuur moet groeien. Dit zijn een paar belangrijke conclusies uit het deelnemersonderzoek dat het DEPF in [...]

2019-06-24T17:05:55+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Hoe zit het met het pensioen voor mijn partner?

Binnen de pensioenregeling van het DEPF is er niet alleen iets voor jou geregeld, maar ook voor je eventuele gezin. Als je komt te overlijden, is er een partnerpensioen voor jouw partner en een wezenpensioen voor je minderjarige kinderen. Ontdek hoe het zit. We vertellen je graag meer over de diverse regelingen. Het partnerpensioen is [...]

2019-07-08T13:20:51+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Pensioenakkoord in Nederland

Na jaren overleg hebben de regering en de organisaties van werkgevers en werknemers in Nederland in juni 2019 een Pensioenakkoord gesloten. Daarin hebben zij afspraken gemaakt over de AOW-leeftijd, de mogelijkheid voor mensen met een zwaar beroep om eerder te stoppen met werken, de aanvullende pensioenen en de pensioenvoorzieningen voor zelfstandigen. AOW-leeftijd stijgt minder snel [...]

2019-07-08T13:44:16+02:00DuPont NL, Genencor NL|

Samenstelling DEPF stabiel na afronding splitsingstraject

Per 1 november 2018 sloten drie nieuwe Nederlandse en twee Belgische ondernemingen zich aan bij het DEPF in het kader van de fusie tussen Dow en DuPont en de splitsing in drie zelfstandige, beursgenoteerde bedrijven. Nu het splitsingsproces is afgerond, hebben verschillende bedrijven het DEPF ook weer verlaten. Ze maken vanaf 1 april jl. deel [...]

2019-06-24T14:37:04+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|