Dekkingsgraad

Voor het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld over de indexatie of de hoogte van de pensioenpremie, gaat de Raad van Bestuur uit van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van de sectie en geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen en de toekomstige pensioenverplichtingen.

De dekkingsgraad van de sectie Genencor Nederland is per 31 december 2018 uitgekomen op 115% (ongeaudit). Gedurende 2018 is de dekkingsgraad gedaald door de negatieve performance van de aandelenportefeuille.

Ultimo Dekkingsgraad
2016 116%
2017 128%
2018 (unaudited) 115%