Dekkingsgraad

Voor het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld over de indexatie of de hoogte van de pensioenpremie, gaat de Raad van Bestuur uit van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van de sectie en geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen en de toekomstige pensioenverplichtingen.

De dekkingsgraad van de sectie Genencor Nederland is per 31 december 2018 uitgekomen op 114% (geaudit). Gedurende 2018 is de dekkingsgraad gedaald door de negatieve performance van de aandelenportefeuille. Door positieve beleggingsresultaten heeft de dekkingsgraad zich in de eerste maanden van 2019 hersteld. Bij het vaststellen van de indicatieve gegevens hieronder is nog geen rekening gehouden met de herwaardering van de verplichtingen die ultimo 2019 zal plaatsvinden.

Ultimo Dekkingsgraad
2016 116%
2017 128%
2018 114%
2019 Q1 (unaudited) 122%
2019 Q2 (unaudited) 126%
2019 Q3 (unaudited) 129%