[layerslider id="4"]
Home/Genencor Nederland
Genencor Nederland2020-12-18T14:43:25+01:00

Verandering van pensioenuitvoerder

Begin 2021 zal de Nutrition & Biosciences divisie van DuPont naar verwachting onderdeel worden van International Flavors & Fragrances (IFF). DuPont en IFF hebben in dat kader afgesproken dat IFF vanaf de overgangsdatum de uitvoering van de middelloonregeling voor het pensioen van de medewerkers van Genencor en Solae in Nederland zal overnemen. IFF heeft het voornemen om deze pensioenen onder te brengen bij het in België gevestigde pensioenfonds United Pensions.

Via onderstaande link vind je meer informatie over deze overgang zoals een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden, de presentatie voor medewerkers en de formulieren die je kunt gebruiken om bezwaar te maken tegen de overdracht van je opgebouwde pensioen, United Pensions als nieuwe uitvoerder en de wijzigingen in het reglement.

Klik hier voor meer informatie.

Genencor Nederland

U neemt deel aan de gesloten middelloonregeling van de sectie Genencor Nederland als u vóór 1 juni 2015 in dienst bent getreden bij Genencor International B.V.

Op deze pagina lichten wij de belangrijkste elementen van uw pensioenregeling toe. Ook leest u hier waar u terecht kunt met vragen over uw pensioenregeling en hoe u wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeeft aan het DEPF. Tenslotte stellen wij het pensioencomité van de sectie Genencor Nederland aan u voor. Het pensioencomité ziet toe op de uitvoering van de pensioenregeling en onderhoudt contact met de Raad van Bestuur van het DEPF.

Bent u op of na 1 juni 2015 in dienst getreden bij Genencor International B.V.? Dan bouwt u geen pensioen op bij het DEPF. U neemt deel aan de beschikbare premieregeling die wordt uitgevoerd door ABN AMRO Pensioenen.

Uw pensioenregeling wordt kort en bondig uitgelegd in het Pensioen 123.

Het Pensioen 123 bestaat uit drie lagen. Laag 1 vat de pensioenregeling kort samen. Wilt u meer weten over een specifiek onderwerp, dan klikt u door naar laag 2. In laag 3 tenslotte vindt u onderliggende documenten, zoals het pensioenreglement. Lees meer

Dekkingsgraad

Voor het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld over de indexatie of de hoogte van de pensioenpremie, gaat de Raad van Bestuur uit van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van elke sectie.  Lees meer

Uit dienst

Als u vóór 1 juni 2015 werkzaam was bij Genencor International B.V. en na 1 januari 2015 uit dienst bent getreden, dan zijn voor u als slaper of pensioengerechtigde zeer waarschijnlijk pensioenaanspraken of -rechten bij het DEPF verzekerd. U kunt ook aanspraken of -rechten bij het DEPF hebben als uw (ex-)partner op 1 januari 2015 werkzaam was of vóór 1 juni 2015 in dienst getreden is bij Genencor International B.V. Lees meer

Medezeggenschap

De medezeggenschap rond pensioen is in Nederland traditioneel geborgd via de vakbonden en de ondernemingsraden. Dat is ook het geval bij de pensioenregelingen van DuPont in Nederland.

Het contact tussen het DEPF en de deelnemers van de sectie Genencor Nederland verloopt via het Genencor Nederlands Pensioencomité. Lees meer

Pensioenopbouw in Nederland

Het pensioen dat u opbouwt in de pensioenregeling van de sectie Genencor Nederland is een aanvulling op de AOW die u krijgt van de overheid. Pensioen is het inkomen dat u ontvangt als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en stopt met werken. Het Nederlandse pensioenstelsel kent drie pijlers. Lees meer

Veel gestelde vragen

Hoe geef ik me op voor een on site gesprek?2017-04-20T10:11:18+02:00

Voor een on site gesprek geeft u zich op via het formulier op de contactpagina van uw sectie.

Hoe kan ik wijzigingen in mijn privésituatie doorgeven?2019-10-23T14:05:52+02:00

U geeft wijzigingen in uw privésituatie door aan RiskCo. Dit kunt u doen via pension.depf@riskcoadministrations.com of door telefonisch contact op te nemen via  +31 (0)30 205 2006 .

Wanneer kan ik met pensioen?2017-04-20T09:55:59+02:00

De standaard pensioenleeftijd is 67 jaar. U kunt er voor kiezen om eerder of juist later met pensioen te gaan. Binnen de regeling is het mogelijk om te stoppen vanaf 55 jaar. Doorwerken kan, in overleg met de werkgever, tot vijf jaar na de ingangsdatum van de AOW.

Hoe hoog is mijn ouderdomspensioen?2017-04-21T09:30:34+02:00

De hoogte van uw ouderdomspensioen is de optelsom van het pensioen dat u bij al uw werkgevers heeft opgebouwd. Dit totaal en uw verwachtte pensioenbedrag op uw pensioendatum vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Externe websites

Ga naar de bovenkant