Financiële situatie

Dekkingsgraad

Het DEPF berekent voor iedere sectie een dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van de sectie  en geeft aan in hoeverre het pensioenvermogen van de sectie toereikend is om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Bij een dekkingsgraad van 100% kan precies aan alle verplichtingen worden voldaan. Om eventuele beleggingstegenvallers op te kunnen vangen, willen pensioenfondsen een gezonde reserve aanhouden en streven zij naar een dekkingsgraad die boven de 100% ligt. Omdat de administraties van de secties van het DEPF zijn gescheiden, kan ook de dekkingsgraad per sectie verschillen. Voor de actuele dekkingsgraad verwijzen wij graag naar de betreffende pagina’s van de secties.

Rendement

Het jaarlijkse rendement op het belegd vermogen is een belangrijke indicator voor de prestaties van het DEPF. In onderstaande tabel treft u een historisch overzicht van de gerealiseerde bruto rendementen.

Periode Rendement (YTD)
2015 – 3,9%
2016 + 6,0%
2017 + 10,0%
2018 – 6,3%
2019 + 20,1%
2020 Q1 (unaudited) – 12,1%
Geactualiseerd op 5 juni 2020