Dekkingsgraad

Voor het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld over de indexatie of de hoogte van de pensioenpremie, gaat de Raad van Bestuur uit van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van de sectie en geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen en de toekomstige pensioenverplichtingen.

De dekkingsgraad van de sectie DuPont Nederland is per 31 december 2017 uitgekomen op 143%. Gedurende 2017 is de dekkingsgraad gestegen omdat de rekenrente voor het berekenen van de technische voorziening (afgeleid van het wettelijke waardeoverdrachtregime) is gestegen. De relatief goede performance van de aandelenportefeuille heeft verder bijgedragen aan de stijging van de dekkingsgraad.

Met ingang van 1 januari 2018 reflecteert de (lagere) dekkingsgraad de voorziening voor toekomstige indexatie van actieven, als gevolg van de overgang van de eindloonregeling naar de middelloonregeling.

Ultimo Dekkingsgraad
2016 114%
2017 143%
2018,  Q3 (unaudited) 126%