Dekkingsgraad

Voor het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld over de indexatie of de hoogte van de pensioenpremie, gaat de Raad van Bestuur uit van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van de sectie en geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen en de toekomstige pensioenverplichtingen.

De dekkingsgraad van de sectie DuPont Nederland is per 31 december 2019 uitgekomen op 112% (geaudit). Voor de Nederlandse secties van DEPF wordt bij de waardering van de pensioenverplichtingen gekeken naar de rente die bij individuele waardeoverdrachten wordt toegepast. De herwaardering van de pensioenverplichtingen eind 2019, gebaseerd op de lage rente had een grote negatieve invloed op de financiële positie. Ondanks de goede beleggingsresultaten is de dekkingsgraad gedurende 2019 per saldo toch gedaald.

Door negatieve beleggingsresultaten in verband met de Covid-19 pandemie is de dekkingsgraad in het eerste kwartaal van 2020 verder gedaald tot onder de 100%. In het tweede en derde kwartaal is herstel ingetreden door de positieve performance van de aandelenportefeuille.

Ultimo Dekkingsgraad
2016 114%
2017 143%
2018 115%
2019 112%
2020 Q1 (unaudited) 98%
2020 Q2 (unaudited) 108%
2020 Q3 (unaudited) 110%