Dekkingsgraad

Voor het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld over de indexatie of de hoogte van de pensioenpremie, gaat de Raad van Bestuur uit van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van de sectie en geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen en de toekomstige pensioenverplichtingen.

De dekkingsgraad van de sectie DuPont Nederland is per 31 december 2018 uitgekomen op 114% (ongeaudit). Gedurende 2018 is de dekkingsgraad gedaald door de negatieve performance van de aandelenportefeuille.

Met ingang van 1 januari 2018 reflecteert de (lagere) dekkingsgraad ook de voorziening voor toekomstige indexatie van actieven, als gevolg van de overgang van de eindloonregeling naar de middelloonregeling.

Ultimo Dekkingsgraad
2016 114%
2017 143%
2018 (unaudited) 114%