Medezeggenschap

Het contact tussen de Raad van Bestuur van het DEPF en de deelnemers van de sectie DuPont België verloopt via het DuPont Belgisch Pensioencomité. Het Pensioencomité bestaat uit vier leden, gelijk verdeeld tussen vertegenwoordigers van de werkgever en van de werknemers. De leden van het pensioencomité moeten voldoende kennis en expertise hebben in financiële en verzekeringszaken om hun lidmaatschap aan het Pensioencomité naar behoren te vervullen.

Dit zijn de huidige vertegenwoordigers in het Pensioencomité van DuPont België:

Tony Mommers, vertegenwoordiger aangeslotenen
Sofie De Ceuster,
vertegenwoordiger werkgever
Luc Selleslagh,
vertegenwoordiger werkgever
Vacature,
vertegenwoordiger aangeslotenen