Dekkingsgraad

Voor het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld over de hoogte van de pensioenpremie, gaat de Raad van Bestuur uit van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van de sectie en geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen en de toekomstige pensioenverplichtingen.

De dekkingsgraad van de sectie DuPont België is per 31 december 2018 uitgekomen op 100% (geaudit), mede dankzij een aanvullende storting van de werkgever. Dit is ook het exacte financieringsdoel van het plan. Gedurende 2018 is de dekkingsgraad gedaald door de negatieve performance van de aandelenportefeuille. Door positieve beleggingsresultaten heeft de dekkingsgraad zich in de eerste maanden van 2019 hersteld.

Ultimo Dekkingsgraad
2015 104%
2016 101%
2017 103%
2018 100%
2019 Q1 (unaudited) 108%
2019 Q2 (unaudited) 111%
2019 Q3 (unaudited) 113%