Dekkingsgraad

Voor het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld over de hoogte van de pensioenpremie, gaat de Raad van Bestuur uit van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van de sectie en geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen en de toekomstige pensioenverplichtingen.

De dekkingsgraad van de sectie DuPont België is per 31 december 2019 uitgekomen op 117% (geaudit). Dit is boven het financieringsdoel van het plan, zijnde 100%. Door negatieve beleggingsresultaten in verband met de Covid-19 pandemie is de dekkingsgraad in het eerste kwartaal van 2020 gedaald. In het tweede en derde kwartaal is herstel ingetreden door de positieve performance van de aandelenportefeuille.

Ultimo Dekkingsgraad
2015 104%
2016 101%
2017 103%
2018 100%
2019 117%
2020 Q1 (unaudited) 106%
2020 Q2 (unaudited) 118%
2020 Q3 (unaudited) 121%