Dekkingsgraad

Voor het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld over de hoogte van de pensioenpremie, gaat de Raad van Bestuur uit van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van de sectie en geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen en de toekomstige pensioenverplichtingen.

De dekkingsgraad van de sectie DuPont België is per 31 december 2017 uitgekomen op 103%, mede dankzij een aanvullende storting van de werkgever. Het exacte financieringsdoel van het plan is 100%. Op 1 januari 2017 bedroeg de dekkingsgraad 101%. In het afgelopen jaar is de dekkingsgraad gedaald omdat het DEPF de rekenrente voor het berekenen van de technische voorziening moest verlagen. De relatief goede performance van de aandelenportefeuille heeft deze daling van de dekkingsgraad onvoldoende kunnen opvangen, zodat een aanvullende storting door de werkgever noodzakelijk was om een dekkingstekort af te wenden.

Ultimo Dekkingsgraad
2015 104%
2016 101%
2017 103%
2018,  Q3 (unaudited) 102%