Pensioenopbouw in België

Pensioen is het inkomen dat u ontvangt als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en stopt met werken. Het pensioenstelsel in België kent drie pijlers.

  1. Het wettelijk pensioen, ook wel rustpensioen. Dit pensioen is voor iedereen die heeft gewerkt in België of voor een Belgische werkgever in het buitenland. Het rustpensioen wordt berekend op basis van de loopbaan, de leeftijd en de gezinssituatie van de betrokkene.
  2. Het aanvullend pensioen via DuPont België of via eerdere werkgevers. De afspraken rond het aanvullend pensioen zijn vastgelegd in een pensioenreglement.
  3. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om extra pensioen op te bouwen. U sluit een persoonlijke levensverzekering af bij een financiële instelling waar u elk jaar een bedrag stort. De hoogte van dit bedrag bepaalt u zelf. Een pensioenspaarplan kan recht geven op een fiscale aftrek.

Meer informatie over het Belgische pensioensysteem vindt u hier:

Onprvp.fgov.be
FSMA.be