DuPont België

U neemt deel aan het gesloten ‘Vaste Prestatie Plan’ van DuPont België als u vóór 1 oktober 2006 in dienst bent getreden bij DuPont de Nemours (Belgium) bvba of DuPont Coordination Center cva.

Op deze pagina lichten wij de belangrijkste elementen van uw pensioenregeling toe. Ook leest u hier waar u terecht kunt met vragen over uw pensioenregeling en hoe u wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeeft aan het DEPF. Tenslotte stellen wij het Pensioencomité van de sectie DuPont België aan u voor. Het Pensioencomité ziet toe op de uitvoering van de pensioenregeling en onderhoudt contact met de Raad van Bestuur van het DEPF.

Bent u op of na 1 oktober 2006 in dienst getreden bij DuPont de Nemours (Belgium) bvba of DuPont Coordination Center cva? Dan bouwt u geen pensioen op bij het DEPF. U neemt deel aan het ‘Vaste Bijdragen (DC) Plan’ dat wordt uitgevoerd door AG Insurance.

Pensioenopbouw in België

Pensioen is het inkomen dat u ontvangt als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en stopt met werken. Het pensioenstelsel in België kent drie pijlers. Lees meer

Toelichting op pensioenregeling

De afspraken over uw pensioen zijn vastgelegd in een pensioenreglement. Wij hebben een samenvatting voor u opgesteld van de belangrijkste punten uit het pensioenreglement. Lees meer.

Medezeggenschap

Het contact tussen het pensioenfonds en de aangesloten deelnemers van de sectie DuPont België verloopt via het DuPont Belgisch Pensioencomité. Het pensioencomité bestaat uit vier leden, gelijk verdeeld tussen vertegenwoordigers van de werkgever en van de werknemers. Meer informatie

Dekkingsgraad

Voor het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld over de hoogte van de pensioenpremie, gaat de Raad van Bestuur uit van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van elke sectie. Lees meer

Uit dienst

Als u uit dienst gaat bij DuPont België betekent dit ook iets voor uw pensioen. U kunt rondom uw pensioenplan een aantal keuzes maken. Wij hebben de mogelijkheden voor u inzichtelijk gemaakt. Lees meer