“Wij hechten groot belang aan de werkgevers en werknemers voor wie wij de pensioenen beheren. We vinden het belangrijk dat zij alle informatie krijgen, dat afspraken goed worden opgevolgd en dat deelnemers het pensioen ontvangen waar zij recht op hebben. Dat maakt United Pensions een pensioenuitvoerder waar je op kunt bouwen.”

Als de benodigde goedkeuringen op tijd binnen zijn, is United Pensions, gevestigd in België, vanaf 1 februari 2021 de nieuwe uitvoerder van de pensioenregelingen van Genencor en Solae in Nederland en Dupont België. Als Pension Fund Manager is Emmy Verbist vanaf het eerste moment betrokken bij deze overgang. “Bij United Pensions  voeren wij regelingen uit van verschillende ondernemingen in Europa en schakelen daarvoor bijbehorende dienstverleners in. Dat moet goed geregeld worden.” Daarbij houdt ze nauw contact met alle verschillende partijen: “Ik zit hier kort op, ik zie er graag op toe dat het een geoliede machine is. Dat de processen goed werken en dat procedures worden gevolgd. Alles om ervoor te zorgen dat wij onze taken als pensioenfonds degelijk uitvoeren.”

Alles moet kloppen
Met een achtergrond in asset management kwam Emmy in de wereld van de pensioenfondsen terecht. Ze hield zich onder meer bezig met governance, compliance en wet- en regelgeving. Het domein waarbinnen ze actief is wordt zo steeds breder. “Ik vind het zo boeiend omdat het over àlles gaat. Ik heb te maken met financiële en juridische aspecten, communicatie en coördinatie. Het doel is dat alles goed loopt, zodat de pensioenen nu en in de toekomst op tijd en correct betaald kunnen worden. Dan kan geen enkele schakel haperen. Alles moet kloppen.”

Actieplan
Emmy is vanaf het eerste moment betrokken bij de komst van de twee fondsen. “Als wij werken aan de toetreding van nieuwe ondernemingen, dan werken we altijd met een volledig actieplan. De stappen die moeten worden doorlopen zijn bijvoorbeeld gesprekken met toezichthouders en het voorbereiden van voorstellen voor ondernemingsraden. Maar ook plannen voor het overdragen van de activa, de administratie en de communicatie. We zijn daar nu nog volop mee bezig, alle aspecten en rollen komen aan bod.”

Pensioenregeling blijft hetzelfde
Emmy benadrukt: “De pensioenregeling van de deelnemers blijft hetzelfde. Wij zijn alleen de nieuwe pensioenuitvoerder. Zowel Genencor en Solae in Nederland (onder de IFF vlag) als DuPont België krijgen binnen United Pensions een eigen ‘kring’, waardoor het vermogen apart van alle andere fondsen beheerd wordt. Zo krijgt elk fonds een eigen jaarverslag en eigen deelnemers­communicatie. Dat laatste zal vergelijkbaar zijn met de communicatie en informatie die deelnemers nu al krijgen.”

Communicatie
Over de overgang ontvangen de aanstaande deelnemers een brief van United Pensions met de officiële bevestiging. “We zijn nog bezig met de tijdslijnen voor de communicatie, zoals over de overdracht van de pensioenen. Dat is ook afhankelijk van de wetgeving per land. Het belangrijkste verschil is waarschijnlijk dat er in de toekomst een andere naam boven de communicatie zal staan,” aldus Emmy.

Professioneel bestuur
Al te sterke groeipijnen verwacht zij niet met de komst van Genencor en Dupont België. Beide fondsen zijn bij het DEPF natuurlijk al gewend aan een pan-Europese opzet. Beide pensioenfondsen werken met gelijkwaardige dienstverleners, en zelfs met dezelfde partij voor de pensioenadministratie. Ook de manier van werken blijft hetzelfde, dat versterkt de herkenbaarheid. Verder speelt de structuur van United Pensions een belangrijke rol. Emmy legt uit: “Met de oprichting van het pensioenfonds in 2014 is goed nagedacht over een degelijke governance-structuur. We zijn een multi-country pensioenuitvoerder, met de ambitie om verder te groeien op een professionele manier. Het bestuur heeft onafhankelijke bestuurders en we werken samen met professionele partijen om een hoge kwaliteit van dienstverlening te bewaken. United Pensions is berekend op dit soort pensioenregelingen, waardoor we gemakkelijk nieuwe vermogens kunnen verwelkomen.”

Landencomité
United Pensions beheert de pensioenregelingen van ondernemingen uit verschillende landen in Europa. In elk land heerst er een eigen cultuur en gelden er specifieke regels en wetgeving. Daarnaast is iedere onderneming verschillend. United Pensions heeft per land een comité van specialisten, dat de zaken coördineert en opvolgt. Daarnaast zullen de pensioencomités van de huidige secties Genencor NL en DuPont België, met daarin vertegen­woordigers van de werkgevers en werknemers, hun rol voortzetten na de overgang naar United Pensions. Emmy besluit met: “Zo is er binnen United Pensions zowel ruimte voor de eigenheid van een pensioenregeling als voor de continuïteit in de uitvoering.”

print