Home/DuPont BE

Je jaarlijkse pensioenoverzicht komt eraan!

Binnenkort krijg je jouw jaarlijkse pensioenoverzicht weer toegestuurd. In België heet het een pensioenfiche, in Nederland een UPO (Uniform Pensioenoverzicht). De pensioenfiches van de deelnemers van de sectie DuPont België worden eind deze maand verstuurd. De UPO’s van de deelnemers van DuPont Nederland en Genencor Nederland begin juli. Op je jaarlijkse pensioenoverzicht zie je hoeveel [...]

2020-06-09T14:14:48+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Jaarverslag toont wisselend beeld van roerig jaar

Jaarverslag toont wisselend beeld van roerig jaar Het jaarverslag van het DEPF over 2019 toont een wisselend beeld. Opvallend is een fraai beleggingsrendement van 20,1%, dat leidde tot een hoger vermogen. Daartegenover stegen de verplichtingen van de Nederlandse secties ook aanzienlijk door een sterke daling van de rente. Niet alleen financieel was 2019 een roerig [...]

2020-06-12T21:09:22+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

“Goed beleggingsrendement is belangrijk om pensioenen te kunnen betalen”

“Eigenlijk krijg ik maar weinig vragen van collega’s over het pensioen. Ze hebben het vertrouwen dat het bij DuPont goed is geregeld. Omdat het een gegarandeerd pensioen is en de werkgever wettelijk de verplichting heeft om bij te storten als het fonds te weinig kapitaal heeft, liggen de deelnemers er niet van wakker”. Sinds ongeveer [...]

2020-06-09T14:25:02+02:00DuPont BE|

Pensioen en gezin

De drie pensioenregelingen die het DEPF uitvoert, kennen niet alleen een ouderdomspensioen voor jouzelf als deelnemer, maar ook een partnerpensioen voor je partner en een wezenpensioen voor je minderjarige kinderen. In dit korte artikel willen we niet in detail uitleggen hoe het partner- en het wezenpensioen in elkaar steken. De regels zijn per sectie namelijk [...]

2020-06-09T14:45:51+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Veel gestelde vragen over pensioen

Net als vorig jaar hebben we ook nu weer veel gestelde vragen over onze Belgische en Nederlandse pensioenregelingen verzameld. We vroegen de experts van de helpdesks van RiskCo in Nederland (Jolanda de Bok) en Aon in België (Johan van Loock) naar de antwoorden daarop. Nederland Welke keuzes kan ik maken als ik met pensioen ga? [...]

2020-06-23T17:25:48+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Lage rente werpt schaduw over mooie beleggingsrendementen

Na het moeilijke beleggingsjaar 2018, zijn de beleggingsrendementen in 2019 tot nu toe zeer goed. Dat heeft een positief effect op de dekkingsgraden van de secties van het DEPF. Voor de Nederlandse secties wordt dat positieve effect echter tenietgedaan door de zeer lage rente. Hoe dat zit, lees je in dit artikel. De belangrijkste graadmeter [...]

2019-12-13T09:02:16+01:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Werken aan invoering van Europese richtlijn

Bij het DEPF wordt achter de schermen hard gewerkt om te voldoen aan de nieuwe Europese richtlijn, IORP II. In dit artikel gaan we in op wat de richtlijn inhoudt en wat je er als deelnemer in één van de secties van het DEPF in de praktijk van merkt. Wat dat laatste betreft: niet veel. [...]

2019-12-13T08:59:58+01:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Zorgvuldige zoektocht naar vermogensbeheerder

Het DEPF heeft een belegd vermogen van bijna € 350 miljoen. Dat geld moet voor de deelnemers zodanig worden belegd dat de pensioenen nu in de toekomst kunnen worden uitbetaald en liefst zo veel mogelijk hun koopkracht behouden. Bij de zoektocht naar een nieuwe vermogensbeheerder neemt het bestuur dan ook de tijd om tot een [...]

2019-12-13T09:05:40+01:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Pensioen en arbeidsongeschiktheid

De pensioenregelingen van het DEPF voorzien in een ouderdomspensioen, een partnerpensioen en een wezenpensioen. Maar wat gebeurt er met je pensioen als je arbeidsongeschikt wordt? De regels daarvoor zijn behoorlijk verschillend voor de Belgische sectie en de Nederlandse secties van het DEPF. In dit artikel behandelen we het onderwerp pensioen en arbeidsongeschiktheid per land via [...]

2019-12-13T08:50:53+01:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|
Go to Top