/DuPont BE

Herstel financiële positie in eerste kwartaal 2019

Hoe staat het DEPF er financieel voor? Het is een vraag die bij meerdere deelnemers zal leven. Voor het antwoord moeten we kijken naar de dekkingsgraad. Eenvoudig gezegd is de dekkingsgraad de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van het DEPF, uitgedrukt in een percentage. De bezittingen zijn vooral de belegde premies van de [...]

2019-07-08T13:18:11+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

2018: moeilijk en intensief jaar voor het DEPF

“Als ik denk aan het afgelopen jaar, dan is een van de bepalende ontwikkelingen wel de malaise op de internationale financiële markten, vooral in het vierde kwartaal. In 2017 hadden we goed beleggingsjaar met een hoog rendement van 10%. Het jaar 2018 hebben we afgesloten met een negatief rendement van -6,3%.” Het jaarverslag van het [...]

2019-07-07T14:02:39+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Uitkomsten deelnemersonderzoek: Voldoende voor communicatie, maar ruimte voor verbetering

Het DEPF krijgt van de deelnemers een voldoende voor de communicatie, maar er is ruimte voor verbetering. Slechts weinig deelnemers weten wanneer ze zelf in actie moeten komen voor hun pensioen en het vertrouwen in het pensioenfonds en het bestuur moet groeien. Dit zijn een paar belangrijke conclusies uit het deelnemersonderzoek dat het DEPF in [...]

2019-06-24T17:05:55+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Hoe zit het met het pensioen voor mijn partner?

Binnen de pensioenregeling van het DEPF is er niet alleen iets voor jou geregeld, maar ook voor je eventuele gezin. Als je komt te overlijden, is er een partnerpensioen voor jouw partner en een wezenpensioen voor je minderjarige kinderen. Ontdek hoe het zit. We vertellen je graag meer over de diverse regelingen. Het partnerpensioen is [...]

2019-07-08T13:20:51+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Samenstelling DEPF stabiel na afronding splitsingstraject

Per 1 november 2018 sloten drie nieuwe Nederlandse en twee Belgische ondernemingen zich aan bij het DEPF in het kader van de fusie tussen Dow en DuPont en de splitsing in drie zelfstandige, beursgenoteerde bedrijven. Nu het splitsingsproces is afgerond, hebben verschillende bedrijven het DEPF ook weer verlaten. Ze maken vanaf 1 april jl. deel [...]

2019-06-24T14:37:04+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Terugblik op een belangrijk jaar

December is een feestmaand en ook een beetje een maand van reflectie. Van terugkijken op het jaar dat bijna achter ons ligt en vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Voor het DEPF is 2018 een belangrijk jaar geweest waarin veel is gebeurd. Bij de Nederlandse secties hebben de werkgevers en de vakbonden een akkoord bereikt over [...]

2018-12-17T21:29:45+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Straks te weinig pensioen, wat nu?

Het kan zijn dat je straks niet genoeg pensioen hebt om te leven zoals jij wilt. Dat kan als je bijvoorbeeld een aantal jaren werkloos bent geweest, als je een tijd als zelfstandige hebt gewerkt zonder pensioen op te bouwen, of als je gescheiden bent. Wat kun je nog doen om je inkomen na je [...]

2018-12-17T21:42:25+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Nieuwe bedrijven sluiten aan bij het DEPF

Drie Nederlandse en twee Belgische bedrijven hebben zich per 1 november 2018 aangesloten bij het DuPont European Pension Fund. Deze nieuwe ondernemingen zijn ontstaan in het kader van de fusie van Dow en DuPont en de voorbereidingen op de splitsing van de organisatie in drie separate, beursgenoteerde ondernemingen. De namen van de nieuwe Nederlandse ondernemingen [...]

2018-11-14T12:28:19+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|