Pensioenleeftijd werknemersstelsel verschuift naar 67 jaar

Op dit moment is de wettelijke pensioenleeftijd onder het werknemersstelsel in België nog 65 jaar, zowel voor mannen als vrouwen. Dit gaat de komende jaren verschuiven tot een leeftijd van 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030. In andere, bijzondere stelsels kan een andere leeftijd zijn afgesproken voor bepaalde categorieën werknemers, zoals mijnwerkers, [...]