Home/Admin

Over Admin

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Admin has created 23 blog entries.

Mensen met zwaar beroep mogen in België eerder met pensioen

Na veel discussies in het land en lange onderhandelingen tussen de regering en de vakbonden is er in België een akkoord bereikt over een lijst van zware beroepen. Wie in een beroep werkt dat op deze lijst staat, mag straks twee tot zes jaar eerder met pensioen, maar nooit eerder dan op 60-jarige leeftijd. [...]

2018-06-18T12:40:44+02:00DuPont BE|

Volledige toeslag en inhaalindexatie voor niet-actieve deelnemers in Nederland

Dankzij de hoge dekkingsgraden krijgen de slapers, pensioengerechtigden en ex-partners van de Nederlandse secties in 2018 niet alleen een volledige toeslag op basis van de toeslagambitie in 2017, maar ook nog een inhaalindexatie voor het jaar ervoor. Daarmee heeft het DEPF de ambitie voor deze groepen deelnemers volledig waargemaakt. De toeslagverlening voor de niet-actieve [...]

2018-06-18T12:08:06+02:00DuPont NL, Genencor NL|

DEPF presteerde goed in 2017

Het Dupont European Pension Fund (DEPF) staat er financieel goed voor. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2017. Het beschikbare vermogen bedroeg eind 2017 € 297,4 miljoen. De dekkingsgraden van de drie secties voldeden (ruimschoots) aan de gestelde eisen. De beleggingsportefeuille leverde een mooi bruto rendement van 10% op. Daarnaast heeft het fonds beleidsmatig [...]

2018-06-18T12:21:45+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Betere bescherming van persoonsgegevens door AVG

The General Data Protection Regulation (GDPR) is een Europese wet over de bescherming van de privacy van personen bij het verwerken van persoonsgegevens. In Nederland wordt de GDPR aangeduid als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). We hebben er eerder al een kort artikel over gepubliceerd op de website. In dit artikel gaan we dieper in [...]

2018-06-18T19:51:53+02:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Zorgen voor goede communicatie over je pensioen

Je pensioen is straks je inkomen voor hopelijk een nog lange periode in je leven. Belangrijk dus om te weten hoe je pensioen bij het DEPF is geregeld. De deelnemers van de sectie DuPont België kennen het DEPF al wat langer. Voor de deelnemers in de secties DuPont Nederland en Genencor Nederland is pensioen opbouwen [...]

2018-02-15T09:37:05+01:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Uitwerking splitsing DowDuPont gaat nog lang duren

Op 1 september zijn Dow en DuPont officieel gefuseerd onder de naam DowDuPont, met drie divisies – Agriculture, Materials Science and Specialty Products. Het is de bedoeling dat het gecombineerde bedrijf straks gesplitst wordt in drie nieuwe, beursgenoteerde ondernemingen. Voor de meeste werknemers zal het tot het moment van de splitsing in de zelfstandige ondernemingen [...]

2017-12-20T15:50:13+01:00DuPont BE, DuPont NL, Genencor NL|

Nederlandse regering verhoogt pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

De Nederlandse regering heeft besloten de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 te verhogen van 67 naar 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd waarop je normaal gesproken volgens de pensioenregeling met pensioen gaat. Nederlandse werkgevers zullen samen met de betrokken vakbonden en/of ondernemingsraden moeten overleggen hoe zij met deze wettelijke maatregel omgaan. Je herinnert je [...]

2017-12-20T15:47:53+01:00DuPont NL, Genencor NL|

Veel werk verzet voor overgang van Nederlandse pensioenen

Per 1 januari 2017 zijn de pensioenen van de Nederlandse medewerkers van DuPont en Genencor officieel overgegaan van Pensioenfonds Chemours Nederland naar het DuPont European Pension Fund (DEPF). Sindsdien is er op verschillende terreinen veel werk verzet. In dit artikel lees je wat er de afgelopen tijd is gebeurd om de overgang goed te laten [...]

2017-12-20T15:46:06+01:00DuPont NL, Genencor NL|

“DuPont is altijd een goede werkgever geweest”

Hilda De Bie ging met vervroegd pensioen: “Vroeger heb ik me nooit beziggehouden met het onderwerp pensioen. DuPont is altijd een goede werkgever geweest waar het loon en het pensioen goed waren geregeld. Daar heb ik me nooit zorgen over gemaakt.” Hilda De Bie is kortgeleden na een loopbaan van 38 jaar bij DuPont België [...]

2017-11-03T10:16:30+01:00DuPont BE|

“Als de kwaliteit van je adviezen goed is, wordt er zeker naar je geluisterd”

Harm Messchendorp van het Genencor NL pensioencomité: “Terugkijkend is de overgang naar het DuPont European Pension Fund (DEPF) heel soepel verlopen. Dat komt doordat het proces heel zorgvuldig is voorbereid en doorlopen. Je kunt wel als werkgever en ondernemingsraad ervan overtuigd zijn dat overbrengen van het pensioen naar België een verstandige stap is. Maar de [...]

2017-12-20T17:42:27+01:00DuPont NL, Genencor NL|
Ga naar de bovenkant